บทความสุขภาพ

มองโลกได้คมชัด ด้วยเลสิกแบบไร้ใบมีด (Femto LASIK)

Share:

ดวงตาสดใสเห็นชัดทุกมุมมอง เลสิกแบบไร้ใบมีด (Femto LASIK)

เลสิกแบบไร้ใบมีด หรือเฟมโต เลสิก (Femto LASIK) คืออะไร

ในปัจจุบัน นอกจากการใส่แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์แล้ว ยังมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาอีกหลากหลายวิธี ทั้งการแก้ไขด้วยเลเซอร์แบบมีใบมีดและไร้ใบมีด รวมถึงการผ่าตัดฝังเลนส์ที่ดวงตา โดยวิธีการทำเลสิกแบบไร้ใบมีดนั้น นับว่าเป็นวิธีการแก้ไขค่าสายตาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะให้ผลการรักษาที่แม่นยำ ปลอดภัย และสบายตามากขึ้น รวมถึงสามารถทำในผู้ป่วยที่มีกระจกตาบาง มีขนาดหรือความโค้งของกระจกตาที่ผิดปกติ และดวงตามีขนาดเล็กได้

การแก้ไขสายตาด้วยเลสิกแบบไร้ใบมีด เป็นวิธีการที่มีความแตกต่างไปจากการทำเลสิกแบบเดิม ซึ่งต้องใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตา ก่อนใช้เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาของผู้ป่วย ส่วนเฟมโต เลสิก (Femto LASIK) นั้นจะไม่ใช้ใบมีด แต่จะใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การแยกชั้นกระจกตาและปรับความโค้งเพื่อแก้ไขค่าสายตา จึงมีความแม่นยำและสมบูรณ์แบบกว่าการทำเลสิกในรูปแบบเดิม

ข้อดีของการแก้ไขสายตาด้วยเฟมโต เลสิก หรือเลสิกแบบไร้ใบมีด

การทำเลสิกนั้น นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยผู้ที่มีปัญหาค่าสายตา และได้รับผลกระทบจากการใส่แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้สะดวกสบายพร้อมกับการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวช่วย ซึ่งการทำเลสิกแบบไร้ใบมีดหรือเฟมโตเลสิก (Femto LASIK) นั้นได้รับการพัฒนาให้มีความอ่อนโยนต่อดวงตามากขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตามากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการทำน้อยลงความปลอดภัยในการผ่าตัดมากกว่าเลสิกแบบใช้ใบมีดไม่ต้องฉีดยาชาไม่มีแผลเย็บทั้งยังลดปัญหาการเกิดรอยถลอกที่กระจกตา ช่วยให้กระจกตาสามารถสมานตัวกันได้เร็ว สามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังทำเลสิกเสร็จ ใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยลง และใช้สายตาได้ตามปกติเร็วขึ้น โดยวิธีนี้จะช่วยให้สายตากลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และให้ผลที่ถาวร

ใครสามารถทำเฟมโต เลสิก หรือเลสิกแบบไร้ใบมีดได้บ้าง

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการแก้ไขสายตาด้วยเฟมโต เลสิก (Femto LASIK) ควรมีค่าสายตาคงที่มาต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาหรือกระจกตา เช่น ต้อ กระจกตาย้วย หรือจอประสาทตาเสื่อม ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ในการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตา โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 2
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2815