สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศอนุมัติ ให้โรงพยาบาลเวชธานีเป็นสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating