ข่าวสารและบริการ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศอนุมัติ ให้โรงพยาบาลเวชธานีเป็นสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน

Share:

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศอนุมัติ ให้โรงพยาบาลเวชธานีเป็นสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

  • Readers Rating
  • Rated 4.3 stars
    4.3 / 5 (3 )
  • Your Rating