บทความสุขภาพ

ควรเริ่มฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์เท่าใด?

Share:

ควรเริ่มฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์เท่าใด?

ผู้ตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก ก่อนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ หรือให้เร็วที่สุดตั้งแต่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์ โดยแพทย์จะทำการนัดหมายเพื่อตรวจครรภ์ตลอดช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงวันคลอดตามความเหมาะสมและตามภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขณะตั้งครรภ์

การฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเวชธานี

คุณแม่จะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งมีความชำนาญสูงในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด และดูแลครรภ์ความเสี่ยงสูงเป็นอย่างดี การเริ่มฝากครรภ์เร็วกับสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คุณแม่จะได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งโรคทางอายุรกรรมและความผิดปกติของทารก, ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติแต่กำเนิดโดยละเอียด และสามารถวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การรักษาทารกในครรภ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้รับการดูแลลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ การคลอดก่อนกำหนด ครอบคลุมตลอดการตั้งครรภ์ไปจนถึงกระบวนการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

  • Readers Rating
  • Rated 3.8 stars
    3.8 / 5 (3 )
  • Your Rating