บทความสุขภาพ

3 ช่องทางรับเชื้อ COVID-19

Share:

COVID-19 สามารถติดต่อกันได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย จากการไอ จาม หรือแม้แต่การรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น แค่ใส่หน้ากากอนามัยอาจยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อโรค แต่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของตัวเองด้วย เพราะบนใบหน้าของเราสามารถรับเชื้อ COVID-19 ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

  • ดวงตา ไม่ขยี้ตาหรือแคะขี้ตา เพราะดวงตามีเนื้อเยื่อและท่อระบายน้ำตาที่เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าไปได้
  • จมูก ไม่แคะหรือใช้นิ้วแหย่จมูก เชื้อโรคสามารถเข้าทางโพรงจมูกสู่ทางเดินหายใจได้
  • ปาก ไม่จับปาก ล้วงปาก ไม่ใช้มือแคะฟัน หรือแม้แต่การใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น เพราะปากเป็นช่องทางที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้

ข้อปฏิบัติสำคัญ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID-19 นอกจากการใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้ว ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ให้บ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีคนแออัด #ร่วมกันปรับพฤติกรรมปราบ COVID-19

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating