บทความสุขภาพ

ไวรัส RSV ภัยร้ายใกล้ลูกคุณ

Share:

ไวรัส RSV

RSV (Respiratory Syncytial Virus) คือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวม ระบาดในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง

RSV ติดต่อกันแบบ Droplet จากสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย ผ่านการไอ จาม และการสัมผัสโดยตรง

 • อาการ
  เริ่มแรกคล้ายไข้หวัดทั่วไป คือ ไข้ ไอ จาม แต่ให้สงสัยว่าติดเชื้อ RSV คือ ไอมีเสมหะเหนียว ไอมากจนอาเจียน อาจมีหายใจเร็ว แรง หายใจลำบาก หรือหายใจแบบมีเสียงวี๊ด (Wheezing)
 • ใครบ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV
  เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทารกคลอดก่อนกำหนด
 • การตรวจเชื้อ RSV ทำได้อย่างไร
  ตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยการป้ายสารคัดหลั่งน้ำมูกในจมูก (Nasal swab) นิยมใช้การตรวจแบบด่วน (RSV rapid test) มักจะตรวจควบคู่ไปกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
 • RSV รักษาอย่างไร
  มีทั้งการรักษาแบบประคับประคองอาการ การพ่นยาขยายหลอดลม และการใช้ยาอื่นๆร่วมด้วย
 • ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาหลังติด RSV
  แม้จะรักษาหายขาดแล้ว ก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก โดยเด็กมักมีภาวะหลอดลมไวตามมา ทำให้หายใจเหนื่อยง่าย รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดสูงขึ้น

ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center)
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3310, 3312, 3319

 • Readers Rating
 • Rated 4.7 stars
  4.7 / 5 (3 )
 • Your Rating