บทความสุขภาพ

ลดปัจจัยเสี่ยงเลี่ยง “หัวใจเต้นผิดจังหวะ”

Share:

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดเต้นเร็วและเต้นช้ากว่าปกติ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น

  • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
  • ลิ้นหัวใจรั่ว
  • ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ,ความเครียด รวมถึงการรับประทานยาหรือได้รับสารบางชนิด เช่น ยาแอมเฟตามี กาเฟอีน เป็นต้น

ซึ่งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจป้องกันไม่ได้ แต่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งความเครียด บุหรี่ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน พร้อมกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูความแข็งแรงและการทำงานของหัวใจให้เป็นปกติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5300

  • Readers Rating
  • Rated 3 stars
    3 / 5 (6 )
  • Your Rating