บทความสุขภาพ

ไขกระดูกฝ่อ โรคอันตรายที่ใครก็เสี่ยง

Share:

โรคไขกระดูกฝ่อ หรือโรค Aplastic anemia เป็นโรคของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หรือ stem cell มีความผิดปกติที่มีปริมาณลดลง จนไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เพียงพอ

สาเหตุ : เชื่อว่าเกิดได้จาก ทั้งกลไกภายนอก เช่นการสัมผัสสารเคมีต่อเนื่อง การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ส่วนจากปัจจัยภายในร่างกายมักเกิดจาก ความผิดปกติของกลไกระบบภูมิคุ้มกัน จนทำให้มีการทำลาย stem cell

อาการที่พบได้ เกิดจากการบกพร่องของ #เม็ดเลือดแดง #เม็ดเลือดขาว หรือ เกล็ดเลือด ได้แก่

  • มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่สดชื่น
  • ติดเชื้อง่าย
  • มีจุดจ้ำเลือดตามตัว หรือเลือดออกมากผิดปกติ

สามารถวินิจฉัยได้โดยการซักประวัติตรวจร่างกายที่เข้าได้ และการเจาะตรวจไขกระดูกเพื่อยืนยัน

การรักษา
ในคนอายุน้อย การรักษาที่ประสิทธิภาพดีที่สุด คือการปลูกถ่าย/หรือเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกสำหรับคนที่อายุมาก หรือไม่มีไขกระดูกที่เข้ากันได้ สามารถรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มยากดภูมิ/ยาเคมีบำบัด หรือยากลุ่มอื่นๆตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 4 stars
    4 / 5 (4 )
  • Your Rating