อาการเจ็บหน้าอก

อาการเจ็บหน้าอกที่หลายคนเป็น ๆ หาย ๆ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคเกี่ยวกับหัวใจได้ และยังเป็นหนึ่งในอาการของ “กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน” (Heart Attack) ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและทำงานผิดปกติเฉียบพลัน สามารถนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว หากคุณหรือคนรอบข้างมีอาการดังกล่าว ควรเข้ารับการวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที พร้อมทำความเข้าใจว่าอาการเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก และอาการที่เกี่ยวข้องใดบ้างที่ควรเผ้าระวัง

อาการเจ็บหน้าอกที่ต้องเฝ้าระวัง

ส่วนใหญ่อาการเจ็บหน้าอกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคหัวใจ มักจะเกิดขึ้นเป็นเวลาประมาณ 20- 30 นาที และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้   

 • เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรกดทับ อาจมีอาการปวดหรือเจ็บร้าวไปถึงบริเวณคอ กราม หรือไหล่
 • จุกแน่นหรือแสบบริเวณลิ้นปี่
 • รู้สึกเหนื่อย หอบ หายใจไม่สะดวก 
 • เหงื่อออกมาก ร่วมกับอาการคลื่นไส้
 • ใจเต้นเร็ว ใจสั่น
 • เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม

หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

โรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเจ็บหน้าอก

โรคหัวใจ

อาการเจ็บหน้าอกนั้นเป็นหนึ่งในอาการหลักของโรคหัวใจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกแบบปวดเค้น จากการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายจากภาวะหัวใจขาดเลือด อีกทั้งยังมีโรคหัวใจอื่น ๆ ที่มีอาการเดียวกันนี้ได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจโต ลิ้นหัวใจยาว เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และอีกหลายโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้

โรคปอด

อาการเจ็บหน้าอกอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของปอด ไม่ว่าจะเป็นโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ ปอดบวม หรือฝีในปอด ก็สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม เราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด และการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ที่สามารถรักษาในระยะเริ่มต้นของการเกิดโรค 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

 • Readers Rating
 • Rated 4.9 stars
  4.9 / 5 (5 )
 • Your Rating