บทความสุขภาพ

สูงอายุต้องระวังพาร์กินสัน

Share:

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่สร้างสารสื่อประสาทโดพามีน ทำให้โดพามีนลดลง ส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย อารมณ์และความประพฤติ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด แต่พบว่าบางส่วนเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

  • ปัจจัยทางพันธุกรรม : ในรายที่มียีนผิดปกติหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคพาร์กินสัน อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคได้
  • ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : เช่น การได้รับยากำจัดวัชพืชหรือสารเคมีบางชนิดเป็นเวลานาน

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดได้ แต่แพทย์สามารถควบคุมอาการและความรุนแรงของโรคได้ โดยการรักษาดังนี้

  • การควบคุมอาการเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบโดพามีน
  • การรักษาอาการเฉพาะ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า การนอนที่ผิดปกติ ปัญหาท้องผูก เป็นต้น
  • การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก เพื่อฝังเครื่องกระตุ้นประสาทแล้วใช้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสมอง

ซึ่งแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้พิจารณาวิธีการและวางแผนรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 ศูนย์สมองและระบบประสาท
 โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (6 )
  • Your Rating