บทความสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ “ไวรัสตับอักเสบ”

Share:

หากคุณสงสัยว่าจะมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ให้รีบตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงและการติดต่อไวรัสตับอักเสบได้แก่

 1. ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535
 2. ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 4. ผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือสารเลือด
 5. ผู้ที่เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 6. ผู้ที่เคยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 7. ญาติสายตรงเป็นโรคตับ ได้แก่ตับแข็ง มะเร็งตับ
 8. ผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 9. ผู้ที่มีคนในครอบครัว ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี
 10. ผู้ที่เคยสักผิวหนัง เจาะหู ฝังเข็ม ในที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล
 11. ผู้ที่เคยได้รับการฉีดยา หรือผ่าตัดเล็กด้วยแพทย์พื้นบ้าน
 12. ผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เคยถูกเข็มหรือของมีคมตำ
 13. ผู้ที่เคยใช้อุปกรณ์บางชนิดร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ เข็มฉีดยา เป็นต้น
 14. เคยทราบว่าตัวเองเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ แม้จะไม่มีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์และตรวจติดตามสม่ำเสมอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2960

 • Readers Rating
 • Rated 4.7 stars
  4.7 / 5 (5 )
 • Your Rating