บทความสุขภาพ

เชื้อ COVID-19 ในสารคัดหลั่งไหนมากที่สุด ?

Share:

“สารคัดหลั่ง” คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไป เมื่อร่างกายรับเชื้อ COVID-19 เข้าไปแล้ว เชื้อจะไปสะสมอยู่ในสารคัดหลั่งชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน

โดยพบว่าเชื้อ COVID-19 สะสมมากที่สุดในน้ำมูกร้อยละ 97.9 แพทย์จึงตรวจหาเชื้อจากน้ำมูกเป็นหลัก รองลงมาคือน้ำลาย ซึ่งพบเชื้อ COVID-19 ร้อยละ 88.6 และในลำคอ ซึ่งพบเชื้อ COVID-19 ร้อยละ 60

ในขณะที่อุจจาระสามารถพบเชื้อ COVID-19 ได้ถึงร้อยละ 70.8 แต่ในการตรวจหาเชื้ออาจไม่สะดวกมากนัก ทางการแพทย์จึงไม่ตรวจด้วยวิธีนี้ แต่ปริมาณเชื้อที่พบได้มากในอุจจาระนั้นอาจทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสูง ดังนั้นเมื่อเข้าห้องน้ำสาธารณะจึงควรปิดฝาก่อนกดชักโครกและล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งอย่างน้อย 20 วินาที

ส่วนในเลือด แม้จะพบเชื้อ COVID-19 เพียงร้อยละ 12.3 แต่ในการบริจาคเลือดก็ยังต้องคัดกรองอย่างเข้มงวด หากใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจ ก็ยังไม่ควรบริจาคเลือด
สำหรับน้ำตา พบเชื้อเพียงร้อยละ 1.1 เท่านั้น ขณะที่ในปัสสาวะ อสุจิ และน้ำหล่อลื่นจากช่องคลอดไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19

ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 4.2 stars
    4.2 / 5 (17 )
  • Your Rating