บทความสุขภาพ

ลิ้นหัวใจรั่ว Mitral Valve ซ่อมหรือเปลี่ยนดีกว่ากัน

Share:

ซ่อมลิ้นหัวใจ

ซ่อมลิ้นหัวใจ

 • ใช้ลิ้นหัวใจเดิมของตัวเอง
 • ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต
 • ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ
 • อายุการใช้งานยืนยาว

เปลี่ยนลิ้นหัวใจ

 • ใช้ลิ้นหัวใจเทียมจากโลหะหรือลิ้นหัวใจสัตว์ เช่น หมู วัว
 • ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต
 • ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้
 • อายุการใช้งานลิ้นหัวใจเทียมประมาณ 10-15 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

 • Readers Rating
 • Rated 4.7 stars
  4.7 / 5 (9 )
 • Your Rating