ข่าวสารและบริการ

DO’S & DON’TS l รับมือ COVID-19

Share:

เมื่อจำเป็นต้องรับเงินทอนจากผู้อื่น

x ไม่ควรรับเงินโดยตรงจากมือผู้อื่น เพราะไม่สามารถหาที่มาที่ไปหรือตรวจเช็คได้ว่าผ่านมือใครมาบ้าง
o ชำระเงินออนไลน์ผ่าน mobile Banking


เมื่อจำเป็นต้องเซ็นชื่อบนเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ

x ไม่ควรใช้ปากกาที่้เค้าน์เตอร์หรือของคนอื่นเซ็น เพราะผ่านหลายมือ
o ควรพกปากกาของตัวเองเพื่อเซ็นเอกสาร


เมื่อต้องใช้ทิชชู่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร

x ไม่ควรใช้ทิชชู่สาธารณะ เพราะอาจโดนละอองฝอยผู้อื่นมาแล้ว
o ควรใช้ทิชชู่สำหรับพกพาของตัวเอง


แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณไวรัสที่ติดมา อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยที่สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้ แต่ไม่ควรต้องกังวลมากเกินไป หากเราไปสัมผัสสิ่งของอะไรแล้วก็ตาม ควรจะล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคได้

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating