โรคลิ้นหัวใจรั่ว เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนหลายช่วงอายุ ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถรับการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ ซึ่งให้ผลการรักษาดีและมีผลข้างเคียงน้อยและผู้ป่วยมีอัตราการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่ากล่าวว่าโรคลิ้นหัวใจรั่ว คือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทขาดหรือมีรูรั่ว ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง เช่น จากเคยสูบฉีดเลือดไหลเวียนได้ 5 ลิตร แต่เกิดรั่วออกไป 2 ลิตร ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น โดยทั่วไปหากลิ้นหัวใจรั่วไม่มากนักก็จะไม่แสดงอาการใด ๆ ให้เห็น แต่หากเริ่มรุนแรงขึ้นก็อาจมีอาการต่าง ๆ เช่น เหนื่อยง่าย วิงเวียนศีรษะ เป็นลม ปวดที่บริเวณหน้าอก รู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติคล้ายกับอาการใจสั่น มีอาการบวมที่เท้าและข้อเท้า เนื่องมาจากการบวมน้ำ

โรคลิ้นหัวใจรั่วที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยมีสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น ในวัยเด็กมักมีสาเหตุมาจากหัวใจพิการแต่กำเนิด ในเด็กที่เติบโตและอาศัยอยู่ประเทศด้อยพัฒนามักมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เป็นโรคไข้รูมาติก ส่วนในคนสูงวัยมักมีสาเหตุมาจากความเสื่อมของร่างกายหรือการติดเชื้อ โดยโรคนี้สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาและการผ่าตัดลิ้นหัวใจในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งการผ่าตัดลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ ซึ่งจะให้ผลข้างเคียงน้อยเพราะเป็นการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจของผู้ป่วยให้กลับมาทำงานได้ปกติ ทำให้อัตราการมีชีวิตยืนยาวกว่า ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอาการลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจ และลดอัตราเสี่ยงเลือดออกในร่างกาย
  2. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หากลิ้นหัวใจไม่สามารถกลับมาทำงานตามเดิมได้อีก ก็จะต้องผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งลิ้นหัวใจที่นำมาใช้มีทั้งชนิดที่ผลิตจากโลหะ และชนิดที่เป็นลิ้นหัวใจของสิ่งมีชีวิต เช่น หมู วัว แต่การเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีความเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ และต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต

หลังจากผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจหรือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว แพทย์จะยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าหัวใจจะกลับมาทำงานเป็นปกติโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ และผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจหรือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังสามารถออกกำลังกายได้ ควรออกกำลังกายเป็นประจำเพราะจะช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีมากขึ้น แต่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและไม่ให้หัวใจทำงานหนักจนเกินไป

โรคลิ้นหัวใจรั่ว สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ หากสงสัยหรือพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

ความประทับใจของผู้รับบริการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ

ซ่อมลิ้นหัวใจ เหมือนได้ของขวัญชิ้นใหญ่ ในชีวิต
ผ่าตัด ซ่อมลิ้นหัวใจ เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับพยาบาลวัยเก๋า
ชีวิตใหม่หลังผ่าตัด ลิ้นหัวใจ
ซ่อมลิ้นหัวใจ เปลี่ยนชีวิตกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (8 )
  • Your Rating