ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และกล้องเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา

Share:

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และกล้องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้การตรวจจับคล้ายกับการคัดกรองที่สนามบิน เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (covid-19) ให้กับผู้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562/2563 ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อตอกย้ำความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อcovid-19 ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือดังนี้

1. กำหนดการเข้า – ออก ภายในโรงพยาบาล 1 ประตู คือ บริเวณด้านหน้า ชั้น G (ทางเข้าหน้าแผนกฉุกเฉิน) เท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านผ่านการตรวจเบื้องต้นจากเครื่องเทอร์โมสแกนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
• หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 1 กรุณาใช้ทางเข้าด้านหน้าชั้น G (หน้าแผนกฉุกเฉิน)
• หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้น 2 , ชั้น 3 และ ชั้น 4 ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมรถกอล์ฟไว้บริการทุกท่าน เพื่อนำท่านมาส่งด้านหน้าทางเข้าแผนกฉุกเฉิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของท่าน
2. เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้ง Acute Respiratory Infection Clinic สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
3. จัดลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยแยกออกจากลิฟท์ของผู้ป่วยปกติ
4. จัดห้องแรงดันลบ (Nagative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
5. มีการทำความสะอาดลิฟท์และสิ่งสัมผัสอื่นๆที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
6. ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล
7. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยหรือติดเชื้อ
8. มีการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวภายในโรงพยาบาล

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating