วีดีโอสุขภาพ

ไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุของ “มะเร็งตับ” l โรงพยาบาลเวชธานี

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960