ความประทับใจของผู้รับบริการ

ได้ใส่ชุดสวยและไม่เจ็บเข่าอีกแล้ว หลังลดน้ำหนักด้วยการใส่บอลลูน l โรงพยาบาล เวชธานี

Share:


คณะแพทย์

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร