บทความสุขภาพ

ไขมันมัจจุราช “โรคหัวใจตีบ”

Share:

โรคหัวใจตีบ เป็นโรคที่อันตราย คราบอาจเกิดได้จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โดยมีสาเหตุมาจากการสะสมกันของคราบไขมันที่ผนังภายในหลอดเลือดหัวใจ โดยทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดจนอุดตันและขัดขวางทางเดินของเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่

 1. เบาหวาน
 2. โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงส่งผลให้หัวใจทำงานหนักจนเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ
 3. การสูบบุหรี่
 4. ไขมันในหลอดเลือดสูง ซึ่งแบ่งออกเป็น
 • LDL Cholesterol หรือ “ ไขมันร้าย ” โดยพบว่าคนที่มี LDL สูง จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนที่ LDL ต่ำ
 • HDL หรือ “ ไขมันดี ” ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้น แม้จะอายุยังไม่มากก็อย่าชะล่าใจ คอยเฝ้าสังเกตตัวเองว่า มีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่ายกว่าที่เคยเป็นไหม แน่นหน้าอก ใจสั่น หน้ามืดเป็นลม หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด และตรวจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อจะได้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 5300

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (4 )
 • Your Rating