บทความสุขภาพ

5 ท่าบริหารป้องกัน ” หลังค่อม “

Share:

 1. ท่าย่อเข่าหลังตรง
  ย่อเข่าลงเป็นมุมประมาณ 90 องศา เหยียดแขนไปด้านหน้าให้ขนานกับพื้น
  ย่อลงให้เข่าเลยปลายเท้าแล้วเหยียดตัวขึ้น โดยรักษาแนวของหลังให้ตรงอยู่ตลอดเวลา ทำประมาณ 8-10 ครั้งต่อวัน
 2. ท่ายืดกล้ามเนื้อขาและหลัง
  ยืดขาข้างใดข้างหนึ่งออกมาข้างหน้า ค่อยๆ ก้มลงมา เอามือแตะที่ปลายเท้า
  ทำ 8-10 ครั้งต่อวัน
 3. ท่ายืดอก
  ยืนตรง กางแขนออกทั้งสองข้าง ผ่อนคลายหน้าอก อย่าเกร็งและกางแขนไปด้านหลังให้มากเท่าที่จะทำได้
  ทำ 8-10 ครั้งต่อวัน
 4. ท่าเหยียดลำตัวด้านข้าง
  แยกขาเท่าความกว้างของไหล่ ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นแล้วเอนตัวไปจนเริ่มรู้สึกว่าลำตัวตึง ทำค้างไว้ประมาณ 5-10 วินาที
  ทำ 8-10 ครั้งต่อวัน
 5. ท่าบริหารแกนกลางลำตัว (Plank)
  ทำค้างไว้ 30 วินาที – 1 นาที 3-5 ครั้งต่อวัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 550

 • Readers Rating
 • Rated 4.1 stars
  4.1 / 5 (5 )
 • Your Rating