1. ท่าย่อเข่าหลังตรง
  – ย่อเข่าลงเป็นมุมประมาณ 90 องศา เหยียดแขนไปด้านหน้าให้ขนานกับพื้น
  – ย่อลงให้เข่าเลยปลายเท้าแล้วเหยียดตัวขึ้น โดยรักษาแนวของหลังให้ตรงอยู่ตลอดเวลา ทำประมาณ 8-10 ครั้งต่อวัน
 2. ท่ายืดกล้ามเนื้อขาและหลัง
  – ยืดขาข้างใดข้างหนึ่งออกมาข้างหน้า ค่อยๆ ก้มลงมา เอามือแตะที่ปลายเท้า
  – ทำ 8-10 ครั้งต่อวัน
 3. ท่ายืดอก
  – ยืนตรง กางแขนออกทั้งสองข้าง ผ่อนคลายหน้าอก อย่าเกร็งและกางแขนไปด้านหลังให้มากเท่าที่จะทำได้
  – ทำ 8-10 ครั้งต่อวัน
 4. ท่าเหยียดลำตัวด้านข้าง
  – แยกขาเท่าความกว้างของไหล่ ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นแล้วเอนตัวไปจนเริ่มรู้สึกว่าลำตัวตึง ทำค้างไว้ประมาณ 5-10 วินาที
  – ทำ 8-10 ครั้งต่อวัน
 5. ท่าบริหารแกนกลางลำตัว (Plank)
  – ทำค้างไว้ 30 วินาที – 1 นาที 3-5 ครั้งต่อวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก Spine Doctor – นพ.ภัทร โฆสานันท์

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
🏥 ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
📞 โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (3 )
 • Your Rating