บทความสุขภาพ

อยากรู้ไหม ? เมื่อไหร่ควรตรวจหา มะเร็งเต้านม

Share:

มะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง และเมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็ง ด้วยการทำแมมโมแกรม อย่างเป็นประจำ
  • ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
  • ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการตรวจ คือ 7-10 วันหลังหมดประจำเดือน

แล้วแมมโมแกรม คืออะไร ?

การตรวจเอกซเรย์เต้านม โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ กดเต้านมให้แบนราบมากที่สุด และถ่ายภาพเต้านม 2 ท่า อาจมีการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม เพื่อช่วยให้วินิจฉัย หรือยืนยันว่าสิ่งที่พบผิดปกติในแมมโมแกรม จะช่วยให้วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 
ดังนั้น จึงควรตรวจเต้านมตัวเองเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 20 ปี และพบแพทย์ เพื่อตรวจเต้านม ด้วยการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์เต้านม/รักแร้ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป
 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2715

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (20 )
  • Your Rating