วีดีโอสุขภาพ

กุมารแพทย์แนะ อย่าจุ๊บ เด็กต่ำกว่า 3 เดือน เพราะภูมิคุ้มกันต่ำสุด l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319