คนไข้ : คุณธีระพร สาราณียะธรรม แพทย์เจ้าของไข้ : นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ #ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สมองและระบบประสาท ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400, 5444

  • Readers Rating
  • Rated 3.5 stars
    3.5 / 5 (2 )
  • Your Rating