ความประทับใจของผู้รับบริการ

แบ่งปันประสบการณ์ การรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองด้วยขดลวด l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

Share:

คนไข้ : คุณธีระพร สาราณียะธรรม แพทย์เจ้าของไข้ : นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ #ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สมองและระบบประสาท ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400, 5444

  • Readers Rating
  • Rated 3.5 stars
    3.5 / 5 (2 )
  • Your Ratingคณะแพทย์

นพ. วุธิชัย ไสยสมบัติ

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

  • ศัลยแพทย์ระบบประสาท