วีดีโอสุขภาพ

ผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผล เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721


คณะแพทย์

พญ. บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม


บทความที่เกี่ยวข้อง