โรคอ้วน ในการพิจารณาดูแลรักษาโรคอ้วน จะคำนึงถึง 2 ปัจจัยหลัก คือดัชนีมวล และโรคร่วม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งสามารถหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ โดยนำน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง เช่น น้ำหนัก 110 กิโลกรัม ÷ ส่วนสูง 1.65 m (165 cm) ยกกำลัง 2 จะเท่ากับค่า BMI 40.4 เป็นต้น

โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงจากโรคอ้วนเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • ความเสี่ยงต่ำ คือ BMI 23 -30 และไม่มีโรคร่วม
 • ความเสี่ยงปานกลาง คือ BMI > 30 หรือ BMI 23.0 – 30 และมีโรคร่วมอย่าง 1 อย่าง
 • ความเสี่ยงสูง คือ BMI > 30 – 35 และมีโรคร่วมมากกว่า 1 อย่าง
 • ความเสี่ยงสูงมาก คือ BMI > 40 หรือ BMI > 35 และมีโรคร่วมมากกว่า 1 อย่าง

วิธีการรับมือกับโรคอ้วน

 • คนที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงปานกลางนั้น ควรรักษาด้วยการแนะนำวิธีปฏิบัติตัว การกินอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนักตัวลง และป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา
 • คนที่มีความเสี่ยงสูง จนถึงสูงมาก สามารถแก้ไขได้โดยการใส่บอลลูนไว้ในกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง มีผลทำให้รู้สึกอิ่ม พร้อมทั้งสามารถลดน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24 กิโลกรัม ใน 1 ปี
 • Readers Rating
 • Rated 4.4 stars
  4.4 / 5 (12 )
 • Your Rating