บทความสุขภาพ

“หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ” แม่นยำ ฉับไว เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

Share:

“หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ” แม่นยำ ฉับไว เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

โลกก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเวชธานี ที่เลือกสรรเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบการจ่ายยา ที่เน้นความปลอดภัย ความถูกต้อง และความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงนำ “หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการยาแก่ผู้ป่วย

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ “EV220” สำหรับผู้ป่วยนอก

สำหรับผู้ป่วยนอก เราใช้หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะรุ่น “EV220” สามารถบรรจุยาเม็ดได้ถึง 220 ชนิด และสามารถรองรับการสั่งยาได้มากถึง 200 รายการ ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานี นำนวัตกรรมนี้มาใช้เป็นรายแรกของทวีปเอเชีย

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ “EV220” จะเชื่อมต่อกับระบบสั่งยาด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล และสามารถจัดยาให้ผู้ป่วยได้อัตโนมัติ เมื่อแพทย์สั่งยาผ่านระบบออนไลน์ของโรงพยาบาล ข้อมูลจะถูกส่งมายังคอมพิวเตอร์ในห้องยา และถูกพิมพ์ออกมาเป็นฉลากยาที่มีบาร์โค้ดติดไว้บนขวดยา เมื่อเภสัชกรตรวจสอบการสั่งยาเรียบร้อยแล้ว จะส่งคำสั่งเข้าเครื่องแขนกล จากนั้นเครื่องจะเริ่มจัดยาตามชนิดและจำนวนที่แพทย์สั่ง

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ

หลังบรรจุยาเรียบร้อยแล้ว ขวดยาเหล่านั้นจะถูกนำออกมาที่ช่องจ่ายยา ซึ่งมีหน้าจอแสดงเลขที่ใบสั่งยา เมื่อเภสัชกรนำใบสั่งยามาสแกนรหัสบาร์โคดอีกครั้ง ตัวเลขที่ปรากฎบนหน้าจอจะกระพริบเป็นสัญญาณให้ทราบว่า ยาสำหรับผู้ป่วยรายนั้นถูกวางอยู่ในตำแหน่งใด ทำให้สามารถหยิบยาได้โดยไม่ผิดพลาด

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดเวลาการรอของผู้ป่วย และลดขั้นตอนการทำงานอันซับซ้อนของเภสัชกร เอื้อให้เภสัชกรมีเวลาในการดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยากับผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

เมื่อยาที่ถูกบรรจุในหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะหมด เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนให้เภสัชกรนำยามาเติมที่กระบอกบรรจุยา ซึ่งมีบาร์โค้ดระบุถึงตัวยาที่ใช้บรรจุลงในกระบอกนั้น ๆ โดยเภสัชกรต้องสแกนบาร์โค้ดที่ขวดยา เพื่อตรวจสอบว่ายาขวดนั้นมีรหัสตรงกับกระบอกยาหรือไม่ และต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเติมยาลงในกระบอกบรรจุยา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ “PROUD” สำหรับผู้ป่วยใน

ขณะเดียวกัน การบริหารจัดเตรียมยาและการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวชธานีใช้หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยในโดยเฉพาะ โดยมีชื่อว่า “PROUD” สามารถบรรจุยาเม็ดได้มากถึง 260 ชนิด และเชื่อมต่อระบบการสั่งยาด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยนอก

สำหรับการทำงาน หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ “PROUD” จะบรรจุยาลงในซองที่มีชื่อผู้ป่วย ชื่อยา เวลารับประทาน และบาร์โค้ด เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายยา โดยต้องสแกนบาร์โค้ดที่ซองยาและที่สายรัดข้อมือของผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสให้ตรงกันก่อนการจ่ายยาทุกครั้ง

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ

ข้อดีของนวัตกรรมและการให้บริการด้านสุขภาพ

นอกจากความรวดเร็วและความถูกต้องแล้ว หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะทั้ง 2 เครื่อง ยังช่วยลดปัญหาการปลอมปนระหว่างยาแต่ละชนิดได้ด้วย เพราะความผิดพลาดหมายถึงชีวิต โรงพยาบาลเวชธานี จึงทุ่มเทและใส่ใจในการให้การบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย และมีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล

  • Readers Rating
  • Rated 3.9 stars
    3.9 / 5 (5 )
  • Your Rating