ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000