วีดีโอสุขภาพ

ใช้ยาเทคนิคพิเศษอย่างไรให้ถูกต้อง ตัวอย่างและขั้นตอนการใช้งาน Accuhaler FX

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000


คณะแพทย์

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตกรรมจัดฟัน