วีดีโอสุขภาพ

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน สตรีมีครรภ์สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่?

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204


คณะแพทย์

พญ. สาลินี คงวุธ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป