วีดีโอสุขภาพ

โรคริดสีดวงทวารกับการรักษาที่ต้นเหตุ

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501


คณะแพทย์

นพ. ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร