ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2298, 2299