วีดีโอสุขภาพ

การรักษา “โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม” โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์

Share:

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500