บทความสุขภาพ

การผ่าตัดกระดูกสันหลังในผู้สูงอายุ

Share:

ทำไมผู้สูงอายุจึงมักมีปัญหากระดูกสันหลังจนต้องเข้ารับการผ่าตัด

ต้นเหตุของความเสื่อมของกระดูกสันหลังนั้นเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ นั่นคือ อายุ และการใช้ร่างกาย ซึ่งในผู้สูงอายุนั้นมีเหตุปัจจัยทั้ง 2 อย่างครบถ้วน ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ

ความต่างของคนอายุน้อยกับผู้สูงอายุในการผ่าตัด

ร่างกายของผู้สูงอายุนั้นแตกต่างจากคนอายุน้อยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีโรคประจำตัวต่าง ๆ มากกว่า รวมไปถึงการที่ระบบอวัยวะต่าง ๆ นั้น เริ่มที่จะมีการถดถอยของการทำงาน ความทนต่อภาวะผิดปกติของร่างกายก็จะต่ำกว่าคนอายุน้อย ทั้งหมดนี้ทำให้ความเสี่ยงจากการผ่าตัดในผู้สูงอายุมีมากกว่า

การผ่าตัดในผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากคนอายุน้อยหรือไม่

จุดมุ่งหมายของการผ่าตัดในคนไข้ทุกกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน นั่นคือแพทย์พิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการผิดปกติของผู้ป่วย และต้องการให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในสภาพก่อนที่จะเกิดโรคขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุและคนอายุน้อยก็มีความแตกต่างด้านกายภาพดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทำให้คนไข้ทั้ง 2 กลุ่ม นี้มีความแตกต่างในแง่ของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และเทคนิคการผ่าตัด

ทำอย่างไรให้การผ่าตัดในผู้สูงอายุเป็นไปโดยราบรื่นปลอดภัย

  • มีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่ดีก่อนผ่าตัด เช่น การควบคุมโรคประจำตัวให้ผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ดีก่อนผ่าตัด เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และมีการดูแลระดับความเข้มข้นของเลือด ระดับแร่ธาตุในเลือด รวมถึงคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนผ่าตัด
  • มีการเลือกเทคนิคในการผ่าตัด และวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม โดยในผู้สูงอายุที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเท่ากับคนอายุน้อย แพทย์จะเลือกใช้วิธีการผ่าตัดที่มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด และใช้เทคนิคการผ่าตัดที่มีการเสียเลือดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม วิธีการผ่าตัดและเทคนิคดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นต้องนำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
  • มีเครื่องมือที่ช่วยในการผ่าตัดที่ดี เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดการบาดเจ็บของผู้ป่วย และลดระยะเวลาในการผ่าตัด เช่น เครื่อง Navigation , O – ARM และกล้อง Microscope
  • มีการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดอย่างเหมาะสม การรักษาผู้ป่วยให้ประสบความสำเร็จนั้น การดูแลหลังการผ่าตัดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ที่คอยดูแลเรื่องโรคประจำตัว สภาพร่างกายรวมไปถึงการกายภาพบำบัด

นพ.ภัทร โฆสานันท์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรคกระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating