วีดีโอสุขภาพ

ฟันผิดรูป ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข โดย ทพ.ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108