วีดีโอสุขภาพ

แก้ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับด้วยการทำเลเซอร์

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501


คณะแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ คมกฤช เอี่ยมจิรกุล

สูติ-นรีเวชวิทยา - นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

  • สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม