ความประทับใจของผู้รับบริการ

ความประทับใจ – คนไข้ได้รับการใส่บอลลูนลดน้ำหนัก

Share:


คณะแพทย์

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร