บทความสุขภาพ

เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ด้านเดียวด้วยคอมพิวเตอร์

Share:

ปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ที่ก้าวไกล จึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัด โดยที่วิธีการผ่าตัดล่าสุดที่ นพ.เจริญวัฒน์ อุทัยจรัสรัศมี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ – การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลเวชธานี จะแนะนำให้รู้จักคือ การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้านเดียว ชนิดที่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัด (Computer Assisted Minimally Invasive Unicompartment Knee Arthroplasty : CAS MIS UKA)

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ( Computer assisted surgery: CAS) เพื่อเข้ามาช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมในปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยล่าสุดนี้ ยังได้มีการคิดค้น software ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ กับการผ่าตัดอีกชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบครึ่งเดียว หรือ ซีกเดียว หรือ ด้านเดียว ( Unicompartment knee arthroplasty: UKA) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอายุตั้งแต่ 55-60 ปีขึ้นไป โดยที่มีการสึกหรือเสื่อมของข้อเข่าเพียงด้านเดียว ( Unicompartment osteoarthritis) อีกทั้งข้อเข่ายังโก่งไม่มาก และได้รับการรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล

“จุดเด่นของการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแบบทั้งหมด ( Total knee arthroplasty: TKA ) หรือเปลี่ยนบางส่วน ( UKA ) ก็เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดและแต่งแนวกระดูก ทำให้สามารถวางและใส่ผิวข้อเข่าเทียมบนกระดูกของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีเดิม ( Manual technique) ซึ่งจะส่งผลให้ข้อเข่าเทียมที่ได้รับการผ่าตัดนั้นใช้งานได้ดีและยาวนานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้ร่วมกับการผ่าตัดแบบที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อย ( Minimally invasive surgery : MIS)”

ข้อดีของการผ่าตัดด้วย CAS MIS UKA ได้แก่

  1. เป็นการผ่าตัดที่มุ่งเข้าไปรักษาส่วนที่เป็นพยาธิสภาพของโรคโดยตรง ในขั้นตอนของการผ่าตัดจะตัดแต่งผิวข้อและกระดูกที่มีความเสื่อมออกเท่าที่จำเป็นต่อการใส่ข้อเข่าเทียมแบบด้านเดียวหรือซีกเดียว ทำให้เสียเลือดน้อยกว่า และเหลือส่วนของเนื้อกระดูกมากกว่า เพื่อรองรับต่อการผ่าตัดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
  2. ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกของหัวเข่าใกล้เคียงกับหัวเข่าธรรมชาติ มากกว่าการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบเปลี่ยนทั้งหมด เนื่องจากเอ็นไขว้หน้าและหลังยังอยู่ ไม่ถูกตัดออกไป ทำให้เกิดความมั่นใจในการเริ่มการเคลื่อนไหวของข้อเข่า และการเดินลงน้ำหนักภายหลังการผ่าตัด การฟื้นตัวเร็วขึ้น และอยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาที่สั้นลง รวมถึงค่าใช้จ่ายก็จะถูกลง

เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้านเดียวด้วยคอมพิวเตอร์

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating