วีดีโอสุขภาพ

“อ้วน” รักษาได้ด้วยการใส่บอลลูน ในกระเพาะอาหารไม่ต้องผ่าตัด โดย นพ.สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960