บทความสุขภาพ

ยืน เดิน นั่ง นานๆ ระวัง “ กระดูกสันหลังเสื่อม ”

Share:

การเกิด โรค กระดูกสันหลังเสื่อม ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ 2 ปัจจัย ได้แก่

 1. เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าผู้ป่วยรายใดที่มีการใช้งานมาก ๆ มีภาระกับหลังมาก ๆ ก็จะเกิดกระดูกสันหลังเสื่อมได้ไวกว่า
 2. เกิดจากอายุ เมื่ออายุมากขึ้นทุกวันอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงกระดูกสันหลังก็ย่อมเสื่อมลงทุกวัน เป็นต้น
  ฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตาม มีปัจจัย 2 ข้อนี้ครบ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อมได้

อาการของ โรค กระดูกสันหลังเสื่อม

 1. เมื่อหลังมีอาการเสื่อมของกระดูกสันหลังขึ้น ทำให้หลังไม่สามารถรับน้ำหนักในร่างกายได้ อาการแรกที่จะเกิดขึ้นคือ อาการปวดหลัง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมบางอย่างเช่น การยืนนาน นั่งนาน หรือเดิน และจะเริ่มมีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับของความเสื่อม
 2. อาการที่เกิดจากการกดทับบริเวณรากประสาทไขสันหลัง ทำให้ปวดหลัง และปวดร้าวจากหลังลงไปที่ขาถึงเท้า และมีอาการชา รวมไปถึงอาการอ่อนแรงได้

สำหรับขั้นตอนการรักษาของโรคกระดูกสันหลังเสื่อม แพทย์จะรักษาตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการใช้ยา

กายภาพบำบัด การฉีดยาเข้าบริเวณโพรงประสาทสันหลังไป จนถึงการผ่าตัดหลัง โดยเป้าหมายในการผ่าตัดหลังนั้นหลัก ๆ จะเป็นการแก้ไขปัญหา 2 จุด คือ การกดทับของเส้นประสาท แพทย์จะทำการผ่าตัดขยายโพรงประสาทสันหลัง และปัญหาความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง หรือกระดูกสันหลังเคลื่อน แพทย์จะทำการผ่าตัดโดยการใส่โลหะยึดตรึงข้อกระดูกให้แน่นขึ้น

ปัจจุบันการรักษาโดยการผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ

 1. การผ่าตัดแบบเปิดแผลทั่วไป
 2. การผ่าตัดแบบแผลเล็ก (MIS: Minimally Invasive Surgery) เป็นการผ่าตัดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
  เช่น การผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อจะลดขนาดของแผลผ่าตัด รวมถึงทำให้สามารถเห็นบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยระบบนำวิถี (Navigator) ช่วยให้สามารถใส่โลหะยึดตรึงกระดูกได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การผ่าตัดแผลเล็ก จะส่งผลให้มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อของผู้ป่วยน้อย อาการปวดหลังผ่าตัดลดลง การฟื้นตัวไวขึ้น ซึ่งผู้ป่วยจะใช้เวลาในการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเพียง 1–2 คืน ก็สามารถกลับบ้านได้

โดย.. http://health.sanook.com/3421/

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating