วีดีโอสุขภาพ

เล่นโทรศัพท์มากไป ระวังเข้าใกล้โรค Text Neck Syndrome โดย นพ. ภัทร โฆสานันท์

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500