บทความสุขภาพ

แพทย์เตือน นอนกรน ปัญหาใหญ่ เสี่ยง! หยุดหายใจขณะหลับ

Share:

ถ้ามีอาการปวดหรือมึนศีรษะตอนเช้า นอนหลับไม่สนิทหรือรู้สึกนอนไม่พอทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อดนอนหรือบางทีนอนมาก 8-10 ช.ม. ยังรู้สึกไม่พอ แถมตอนยังกลางวันยังง่วงมากกว่าปกติ จนบางครั้งต้องแอบหลับ หรือคนที่เวลานอนแล้วมีอาการกรนด้วย อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ทางเดินหายใจอุดกลั้นและการหยุดหายใจขณะหลับได้ ทางอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ให้ข้อมูลว่า การนอนกรนเป็นอาการที่พบได้ในคนทั่วไป มีการศึกษาพบว่า 45% ของคนปกติจะมีอาการนอนกรนบางครั้ง เช่น เหนื่อยมาก ๆ, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ หรือ น้ำหนักมาก เป็นภูมิแพ้ หรือคัดจมูกทำให้หายใจไม่สะดวก ทั้งนี้ บางรายมีอาการของการหยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นด้วย หรือในบางรายทำให้หลับไม่สนิท ประกอบกับมีอาการรู้สึกนอนไม่เพียงพอตลอดเวลา หรือง่วงตลอดในเวลากลางวันทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อดนอน

ดังนั้น เมื่อนอนกรนเป็นประจำ แล้วมีอาการร่วมดังที่กล่าวไปข้างต้น มีความจำเป็นต้องทำการตรวจ Sleep test เพื่อวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา ซึ่งการทำ Sleep test ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืน โดยทำการติด Sensor วัดออกซิเจน การเต้นของหัวใจ, การทำงานของกระบังลม, คลื่นสมอง เพื่อเก็บข้อมูลในขณะที่หลับเพื่อใช้วินิจฉัยโรคและหากตรวจพบความผิดปกติ จากการทำ Sleep test ในขณะที่ตรวจจะมีการใส่หน้ากาก และเครื่องช่วยหายใจเพื่อพ่นลมกับออกซิเจน เข้าไปเพื่อทำให้ผู้ป่วยไม่ขาดออกซิเจน การรักษาหลักคือ การใส่เครื่องช่วยหายใจ โดยเครื่องจะทำการพ่นลมผสมกับออกซิเจน ผ่านทางหน้ากากเข้าไปตลอดเวลาที่ใส่เครื่อง เพื่อไปถ่างทางเดินหายใจไว้ไม่ให้ทางเดินหายใจอุดกั้น และส่งออกซิเจนเข้าไปในปอดเพื่อทำให้ร่างกายไม่ขาดออกซิเจน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-27340000 ต่อ 5400, 5444