บทความสุขภาพ

นวัตกรรมผ่าตัดมดลูกปราศจากแผล เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

Share:

ผู้หญิงมักจะพบปัญหาปวดท้องน้อย ปวดท้องประจำเดือนอยู่บ่อยๆ ซึ่งปัญหาแบบนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ และความผิดปกติที่เกี่ยวกับมดลูกก็เช่นกัน รวมไปถึง การผ่าตัดมดลูก ซึ่งเป็นการผ่าตัดในสตรีที่กระทำมากที่สุดเป็นอันดับ2 รองจากการผ่าตัดคลอด โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องรับการผ่าตัดมดลูกมากกว่า 90% นั้นไม่ใช่มะเร็งแต่กลายเป็นเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุมากที่สุด และรองลงมา ได้แก่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, มดลูกหย่อน, เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ, ช็อกโกแลตซีส , ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก, เซลล์ในเยื่อบุผิวปากมดลูกผิดปกติและมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี เป็นต้น

นพ.กิตติ ตู้จินดา สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลเวชธานีอธิบายว่าปัจจุบันนี้การผ่าตัดมดลูกมี 4 วิธี ได้แก่การผ่าตัดมดลูกโดยปราศจากแผล,การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง,การผ่าตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้องแบบแผลเล็ก (เล็กกว่าหรือเท่ากับ 6 ซม.) และการผ่าตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้อง ปัจจุบันนี้พบว่าการผ่าตัดมดลูกโดยปราศจากแผลให้ผลที่ดีกว่าการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องและการผ่าตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้องทั้งในเรื่องความปลอดภัย, ความสวยงาม, ระยะพักฟื้น, ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และความประหยัด ซึ่งข้อดีของการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องคือให้ผลดีกว่าการผ่าตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้องในเรื่องของระยะพักฟื้นที่สั้นกว่า, ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสั้นกว่าและการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดน้อยกว่า แต่การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องมีระยะการผ่าตัดที่นานกว่าและมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการบาดเจ็บต่อท่อไต และกระเพาะปัสสาวะมากกว่า นอกจากนี้การผ่าตัดมดลูกโดยปราศจากแผลเป็นการผ่าตัดเอามดลูกออกจากร่างกายโดยไม่มีแผลภายนอกร่างกาย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมทางการผ่าตัดมดลูกอีกวิธีสำหรับประเทศไทย

การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด เริ่มทำครั้งแรกในโลกโดยนายแพทย์ชาวเยอรมันชื่อLangenbeck เมื่อปี ค.ศ.1813ช่วงเริ่มต้นเทคนิคการผ่าตัดนี้ ทำเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะมดลูก และกระบังลมหย่อนต่อมามีการพัฒนาเทคนิคของการผ่าตัด ทำให้สามารถผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดได้ในกรณีที่ไม่มีภาวะมดลูก หรือกระบังลมหย่อน นอกจากจะเป็นการผ่าตัดซึ่งปราศจากแผลภายนอกร่างกายแล้ว จากหลักฐานทางการแพทย์ จนถึงปัจจุบัน พบว่าการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด ให้ผลที่ดีกว่า การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง และการผ่าตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้อง ทั้งในเรื่องความปลอดภัย และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล โดยสภาสูตินรีแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American congress of obstetrician and gynaecologist ACOG) ได้ตีพิมพ์ความเห็นของคณะกรรมการลงในวารสาร Obstet & Gynecol ฉบับเดือน พ.ย. ปี ค.ศ. 2009และได้ยืนยันความเห็นนื้อืกครั้งในปี 2011 แนะนำว่า เมื่อมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมดลูกกรณีที่ไม่ใช่มะเร็ง ควรเลือกการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นวิธีที่ปลอดภัย และยังประหยัดอีกด้วย โดยพบว่าการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด มีภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดน้อยกว่า และระยะการพักฟื้นสั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง และการผ่าตัดมดลูกผ่านทางผนังหน้าท้อง

Cochrane collaboration องค์กรที่ทำการศึกษาทางการแพทย์แบบ Meta analysis RCT ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งทางการแพทย์ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดมดลูกแบบผ่านช่องคลอดกับการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องและการผ่าตัดมดลูกผ่านหน้าท้องพบว่าการผ่าตัดมดลูกผ่านช่องคลอดให้ผลที่ดีกว่าในทุกตัวชี้วัด และแนะนำให้เลือกวิธีนี้เป็นอันดับแรกในกรณีที่ต้องผ่าตัดมดลูกในโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเช่นกัน ทั้งนี้การผ่าตัดมดลูกที่ไร้แผลนั้นมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อกำจัดสำหรับผู้ป่วยบางราย เช่น พยาธิสภาพของปีกมดลูกที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยมีพังผืดหนาในอุ้งเชิงกรานทักษะและความชำนาญของนรีแพทย์ผู้ผ่าตัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 3200 , 3204

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating