บทความสุขภาพ

กระดูกสันหลังคด

Share:

ไม่ว่าจะผุดลุก หรือจะผุดนั่ง ต้องมีเสียงอุทานโอย…ขึ้นมาทุกที อาการปวดหลังกำเริบขึ้นมาอีกแล้วสิท่า แม้จะกินยาไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายเอาเสียเลย อาการปวดหลังนั้นสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของร่างกายหลายอย่าง เช่น การเคลื่อนไหวผิดท่าทาง หรือเกิดจากความผิดปกติของเเนวกระดูก ในบางรายอาจมีอาการปวดเล็กน้อยๆ ทำให้เกิดการละเลยและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตามมา

นพ.ภัทร โฆสานันท์ ศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวถึงกรณีการปวดหลังเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุว่า อาการปวดหลังเรื้อรังอาจมีสาเหตุมาจากการคดของกระดูกสันหลังได้ ซึ่งนิยามของโรคกระดูกสันหลังคด คือ มีการคด บิด เอียง ของแนวกระดูกสันหลังไปทางใดทางหนึ่งมากกว่าปกติเกิน 10 องศาขึ้นไป ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดโรคนี้นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่โดยส่วนใหญ่จะพบจากกรรมพันธุ์เป็นหลัก

ส่วนในเรื่องของการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่า มีมุมของการคดกี่องศา และคนไข้มีอาการร่วมอื่น ๆ เช่น มีปัญหาทางด้านระบบประสาทร่วมด้วยหรือไม่ มีอาการเสียความสมดุลของร่างกายหรือไม่ โดยการเสียสมดุลของร่างกายนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆ ได้แก่ ไหล่สองข้างสูงไม่เท่ากัน หรือกระดูกเชิงกรานสูงไม่เท่ากัน ทำให้อาจมีปัญหาเรื่องของการเดินทำให้ทรงตัวขณะเดินลำบาก

นพ. ภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเสี่ยงของกระดูกสันหลังคดยังไม่พบแน่ชัด แต่พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคกระดูกสันหลังคด นอกจากนี้มักพบว่าเพศหญิงจะเป็นมากกว่าเพศชาย

สำหรับผลกระทบของโรคกระดูกสันหลังคด นอกจากจะทำให้เกิดอาการปวดหลัง มีปัญหาด้านการทรงตัว และอาจมีปัญหาความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ชา หรืออ่อนแรง ยังพบว่าผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังเร็วกว่าคนปกติ ทั้งนี้เพราะการถ่ายน้ำหนักของแนวกระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลงไป

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคด นั้นขึ้นอยู่กับมุมของแนวกระดูกสันหลังที่คด โดยถ้ามีมุมการคดไม่มากและไม่มีอาการใดๆ แพทย์จะใช้การติดตามอาการ โดยการเอ็กซเรย์เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของมุมหรือการคดกระดูกสันหลัง ในคนที่มีมุมในการคดมากขึ้นมาแพทย์ก็จะพิจารณาใช้การกายภาพบำบัด ร่วมกับการใช้เสื้อดัดแนวกระดูกสันหลัง แต่ในรายที่มีอาการคดมากๆ คือ มีมุมความคดมากกว่า 45 – 50 องศา หรือในรายมีการกดทับของเส้นประสาท หรือมีปัญหาการทรงตัว อาจจะต้องพิจารณการรักษาโดยการผ่าตัด  โรคกระดูกหลังคด(Scoliosis) คือ ภาวะที่กระดูกสันหลังมีลักษณะบิดโค้งไปทางด้านข้าง มีอัตราการพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ในราว 0.5%-5%ของประชากรทั่วไป ซึ่งจะสามารถพบได้ตั้งแต่เด็ก และมุมความคดของกระดูกหลังสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อเด็กเติบโตขึ้น โดยบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้คือ เพศหญิง และมีประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้เช่นกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

  • Readers Rating
  • Rated 4.5 stars
    4.5 / 5 (1 )
  • Your Rating