บทความสุขภาพ

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก…ทางเลือกเพื่อยิ้มสวย

Share:

รอยยิ้มพิมพ์ใจที่เหงือกและฟันมีสุขภาพดี  ย่อมเป็นประการด่านแรกที่สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น  แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาช่องปาก  เช่นปัญหาเหงือกร่น  อาจทำให้ขาดความมั่นใจในรอยยิ้มไปเลยก็ได้

ปัญหาเหงือกร่นกลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในชีวิตประจำวัน  ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเสียวฟัน  เหงือกที่ร่นขึ้นไปจะทำให้เห็นรากฟันยาวขึ้น ดูไม่สวยงาม ยิ้มไม่สวย  และส่งผลให้ขาดความมั่นใจไปในที่สุด
 • ภาวะเหงือกร่น (Gingival recession)  คือการที่ขอบเหงือกมีการเคลื่อนตัวห่างจากรอยต่อเคลือบรากฟันไปทางปลายรากฟัน  พบได้บ่อยในคนที่มีการดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากไม่ดี   โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่
 • เหงือกร่นร่วมกับการบาดเจ็บจากการแปรงฟัน (Toothbrushing trauma)  เป็นผลมาจากการแปรงฟันผิดวิธี พบบ่อยในตำแหน่งเหงือกที่มีสุขภาพดี โดยตำแหน่งรากฟันที่โผล่ออกมาจะมีลักษณะเป็นรูปลิ่มพื้นผิวสะอาดเรียบและเป็นมัน
 • เหงือกร่นร่วมกับรอยโรคอักเสบจากคราบจุลินทรีย์เฉพาะที่ อาจพบในฟันที่มีกระดูกเบ้าฟันบางหรือไม่มีเลยรวมทั้งเหงือกบางด้วย
 • เหงือกร่นร่วมกับโรคปริทันต์ที่มีการทำลายโดยทั่วไป
 • เหงือกร่นร่วมกับฟันเก โดยฟันที่เรียงตัวผิดแนวอาจเกออกไปทางด้านลิ้นหรือด้านกระพุงแก้มทำให้เหงือกมีความกว้างลดลง นอกจากนี้รูปร่างฟันที่รากฟันนูนจะทำให้กระดูกและเหงือกที่หุ้มรากฟันบางและร่น พบได้บ่อยที่ฟันเขี้ยวบน
 • เหงือกร่นร่วมกับงานบูรณะฟัน พบได้กรณีวางวัสดุบูรณะฟันไว้ใต้เหงือก ซึ่งอาจช่วยให้มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือก ส่งผลเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือกและทำให้เกิดเหงือกร่นในที่สุด

ทางเลือกเพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม

สำหรับท่านที่มีปัญหาเหงือกร่นอยู่  และต้องการรักษาให้เหงือกกลับคืนตำแหน่งเดิม  ก็มีวิธีการรักษาด้วยการ “ปลูกถ่ายเหงือก”  ซึ่งไม่สามารถทำได้ทุกกรณี  โดยแพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง  เช่น ตำแหน่งของกระดูกและเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟัน, ตำแหน่งของขอบเหงือกที่ร่น เป็นต้น

เทคนิคการปลูกถ่ายเหงือก

สำหรับเทคนิคการปลูกถ่ายเหงือก  มีหลายวิธี เช่น  pedicle soft tissue grafts,  free soft tissue grafts  โดยแต่ละเทคนิคยังมีเทคนิคย่อยลงไปอีก  แต่จุดประสงค์หลักคือปิดรากฟันที่โผล่เพื่อความสวยงาม แก้ไขอาการเสียวฟัน และสร้างหรือเพิ่มเหงือกยึด เพื่อให้ผู้ป่วยคงสภาพปริทันต์ที่ดีของเนื้อเยื่อเหงือก ทนทานต่อการแปรงฟัน รวมทั้งการใส่ฟันปลอม
สำหรับใครที่ไม่ต้องการเผชิญกับปัญหาเหงือกร่น สามารถดูแลช่องปากง่ายๆ ด้วยตนเองได้ โดยการรักษาสุขอนามัยภายในช่องปาก และแปรงฟันอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเหงือก เพียงเท่านี้ ทั้งฟันและเหงือกสวยๆ ก็จะอยู่คู่กับเราไปอีกนาน

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิส

โทร. 0-2734-0366-7, 0-2734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004

 • Readers Rating
 • Rated 3.9 stars
  3.9 / 5 (4 )
 • Your Rating