วีดีโอสุขภาพ

ไทรอยด์เป็นพิษ

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721


คณะแพทย์

พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม