วีดีโอสุขภาพ

ป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวานได้อย่างไร

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721