คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่กลับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันนัดหมายกับท่าน
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่

ศูนย์หัวใจ 02 734 0000 ต่อ 5300 - 5301

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ
โรงพยาบาลเวชธานี