คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่กลับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อกับท่าน  
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่
 

ศูนย์ผิวหนังและความงาม 02 734 0000 ต่อ 4200

 
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ
โรงพยาบาลเวชธานี