คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่กลับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันนัดหมายกับท่าน
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ
โรงพยาบาลเวชธานี