คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่กลับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อกับท่าน
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่

ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม 02 734 0000 ต่อ 3000, 3001

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ
โรงพยาบาลเวชธานี