ไตวาย

Result 1 - of

ไตวาย

ไตวาย หายขาดได้ ถ้ารู้ตัวเร็ว
ปัสสาวะออกน้อย ขาบวม หนังตาบวม อาการของโรคไตวายเฉียบพลัน อาจหายขาดได้หากมาพบแพทย์ภายใน 3 เดือนหลังมีอาการ
11