September 8, 2020
ไตวาย หายขาดได้ ถ้ารู้ตัวเร็ว
ปัสสาวะออกน้อย ขาบวม หนังตาบวม อาการของโรคไตวายเฉียบพลัน อาจหายขาดได้หากมาพบแพทย์ภายใน 3 เดือนหลังมีอาการ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language